Tidslinje

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT. Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Tidslinje for Bibelhistorien

Fra skapelsen til gjenopprettelsen:Evangeliet forkynnes inntil Jesus, Messias, kommer tilbake til jorden.


       Verdensmisjonen pågår.

År       45 - Apostelen Paulus begynner misjonsreisene.

33 - Pinsen: Den første menigheten grunnlegges i Jerusalem.

33 - Påsken: Jesus blir korsfestet, dør, oppstår fra graven og drar til Himmelen.

30 - Jesus forkynner at Guds rike er kommet.

   0 - Jesus blir født. Messias-profetiene oppfylles.


Før vår tidsregning - f.Kr:


  63 - Augustus blir keiser i Romeriket.

  68 - Israel erobres av Romeriket.

168 - Uavhengig jødisk stat i hundre år.

333 - Alexander den store legger landet under gresk herredømme.

720 - 530 Folket bortført til Assyria og Babylon.

                     Begrenset selvstyre under perserne.


  800 - 700 Profetene forutser den kommende frelserkongen: Messias.

  930 - Landet deles i to riker etter kong Salomos død: Israel og Judea.

1000 - Kong David erobrer Jerusalem og gjør byen til Israels hovedstad.

1450 - Josva inntar Kanaan, som får navnet Israel.

1400 - Moses fører israelittene ut av Egypt.


1800 - Jakob og 12 sønner bosetter seg i Egypt. Israelittene blir slaver i 400 år.

2000 - 1800 Abraham, Isak og Jakob blir stamfedre for israelittene.

2400 - Noa redder familien og dyreartene fra syndfloden.

4000 - Gud skaper himmelen og jorden, Adam og Eva.


Alle årstall er omtrentlige. Kilde: Halleys Bibelhåndbok.