Profetiene om Messias

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT.  Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Profetiene om Messias

Hvilken profet var viktigst og hva var hans budskap?


(Jesaja, ca. 750 f.Kr)


Gud selv ga menneskeheten det første løftet om frelse fra Satans makt allerede i Edens hage, straks etter syndefallet. Gud kunngjorde at han ville "knuse slanges hode".  (1 Mos 3,15)


Kong David skrev i sine salmer om den kommende Messias, en salvet konge som ville lede Israel etter Guds vilje og beskytte det mot fiendene. Salme 23 en vakker beskrivelse av Messias som folkets hyrde: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe».


Mange profeter forutså at Gud ville gripe inn og gi sitt folk frelse, så de ikke skulle bli dømt til evig fortapelse for sine synder. De talte og skrev om den kommende frelserkongen. Profeten Jesaja fikk mange syner om Messias’ komme til jorden, som et lite barn:


«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver.» (Jesaja 9,6-7)


Jesaja beskrev Messias som Guds offerlam for menneskehetens synder:


«Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jesaja 53,5)


Kong David forutså at Messias måtte dø for folkets synder, men at Gud ville reise ham fra døden og hente ham tilbake til Himmelen. Slik ville Messias bli Frelserkongen for evig. (Apg 2,29-36)