Jesus fra Nasaret

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT.  Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Jesus fra Nasaret

Var Jesus fra Nasaret den lovede Messias?


År 333 f. Kr invaderte Alexander den store Jerusalem. Etter en periode med jødisk selvstyre, ble Israel okkupert av Romerriket år 68 f. Kr. Da profetiene om Messias syntes umulige, ble de oppfylt mens keiser Augustus regjerte (63 f. Kr – 14 e. Kr) Engelen Gabriel ble sendt til Maria fra Nasaret med det historiske oppdraget: å føde Messias. Maria var jomfru, men engelen sa: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.» (Lukas 1,26-38)


Allerede under sitt første besøk i templet, som 12-åring, bekjente Jesus at  Israels Gud var hans far. Han ble døpt av Johannes i elven Jordan i år 30. Da kom Den hellige ånds kraft over ham, og han begynte sin forkynnertjeneste. Jesus erklærte seg som "den salvede" - Messias, og viste til en profeti av Jesaja:     


«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» (Jesaja 61,1) (Lukas 4,16-21)


Jesus gikk fra by til by og forkynte fra Skriftene at Guds rike var kommet til jorden. Budskapet ble demonstrert med helbredelse av syke, utdrivelse av onde ånder og oppvekkelse av døde. I løpet av tre år kom tusener til tro på at Jesus fra Nasaret var deres åndelige Messias - deres frelser fra synd og konge i evigheten.


Fordi Jesus erklærte seg å være Guds sønn, anklaget presteskapet ham for gudsbespottelse. I påsken år 33 ble han grepet av romerske soldater og korsfestet. Kvelden før sin død opprettet Jesus en ny pakt mellom Gud og alle folkeslag – gjennom nattverden. Jesus ble korsfestet og begravet, men den tredje dagen sto han opp fra døden. Han samlet sine disipler (apostlene) og ga dem befaling om å være hans vitner over hele jorden.


«Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.» (Apg 10,37-43)