Gjenopprettelsen

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT.  Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Gjenopprettelsen

Hva er Guds plan for evigheten?


"Hva er tegnet på verdens ende?", spurte disiplene. Jesus svarte at det vil bli mange naturkatastrofer, stor sosial uro og verdenskriger. Men det avgjørende er at alle folkeslag får høre Evangeliet - "de gode nyhetene" om frelse fra synden og fortapelsen. Da vil Jesus komme tilbake fra Himmelen for å hente sin menighet. Både levende og døde som tror på ham, blir rykket opp fra jorden og får nye kropper som aldri kan dø. Dette er "Lammets brud" som skal feire enheten med Gud som et bryllup i Himmelen. (Matteus 24,3-14)


Deretter avsluttes det endelige slaget om jorden. Satan blir beseiret og bundet for en lang periode på "tusen år". Da kommer Jesus tilbake på jorden som Israels frelserkonge, slik som profetene talte om Messias. Hele verden vil omfattes av hans Fredsrike. (Jesaja 65,17-25)


Så vil Guds dom over menneskehetens synd og opprør bli utført. Døde blir levende, og alle mennesker samles foran Guds trone. "Livets bok" vil bli åpnet. Alle som har fått sine navn skrevet her fordi de trodde på Jesu frelsesverk, vil arve evig liv. Men Satan, hans demoner  og alle mennesker som fulgte opprøret mot Gud, vil lide evig fortapelse. (Åp 20,11-15)


Jorden er ikke lenger under Satans ødeleggende makt. Det gamle skaperverket, hele universet, blir gjenopprettet - skapt på nytt. Guds plan for menneskeheten er blitt gjenopprettet med evig liv og alle velsignelser, i fellesskap med Gud i evighet.


«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21,3)