Gud - skaper og frelser

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT. Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Gud: skaperen og frelseren

Hvem eller hva er Gud?


Gud er ånd, men ikke en upersonlig kraft. Gud har følelser, tanker og vilje. Han er usynlig for oss, men kan vise seg i fysiske skikkelser - også som et menneske. Gud presenterer seg ofte som "far". Han har skapt både det åndelige og fysiske - "himmelen og jorden". Og han har omsorg for sitt skaperverk.


«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» (1 Mos 1,1)


Guds navn skrives YHVH på hebraisk og uttales "Jahve", som betyr "Jeg er". Navnet ble holdt så hellig at folket ikke uttalte det, men brukte i stedet begrepet "Herren", Elohim, som betyr "den allmektige". «Jeg er den jeg er.» (2 Mos 3,14)


Gud er evig. Han har alltid eksistert og vil aldri opphøre å eksistere. (Salme 90,2)


Guds posisjon er allmektig. Han regjerer fra "Himmelen" utenfor jorden, det høyeste sted i åndelig forstand. Gud er alle steds nærværende. Han kan ta bolig i bestemte bygninger (tabernaklet, templet) og i menneskers ånd. «I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.» (Jesaja 57,15).


Det finnes bare én Gud. Avguder er menneskeskapte forestillinger eller falne engler som tilbes på grunn av uvitenhet. «...Det finnes ingen annen gud enn jeg.» (5 Mos 32,39)