Bibelhistorien - hjem

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT. Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Illustrasjoner av Gustave Doré

Bibelhistorien handler om

Fellesskapet - Syndefallet - Frelsen*


Gud skapte menneskene til å leve på  jorden i et evig fellesskap med seg.

 

Menneskene ble fristet av Satan til opprør og frafall fra Gud.

Syndefallet la hele menneskeheten under lidelse, død og fortapelse.


Guds sønn - Jesus Kristus beseiret Satan og brøt syndens makt.

Hans soningsoffer gjenopprettet forholdet mellom menneskene og Gud.
Tekstene i  www.Bibelhistorien.com bygger på et evangelisk bibelsyn.

Bibel - 2011


Et mål med Bibel 2011 har vært å komme tettere på  de hebraiske gammeltestamentlige og de greske nytestamentlige grunntekstene, og samtidig få dem til å bli forståelige i vår tid.Utgiver: Det Norske Bibelselskapet


Bibelen – Guds Ord


Den er en nesten ordrett oversettelse  fra grunntekstene på hebraisk, arameisk og gresk. Oversettelsen ble gjennomført av en tverrkirkelig gruppe teologer i 1997.Utgiver: Bibelforlaget